Stichting Muziekwerk

Stichting Muziekwerk is opgericht in april 2019. Doelstelling van de stichting is het bevorderen van de creatie en (professionele) uitvoering van muziekprojecten van Arjan van Baest.

Op dit moment wordt druk gewerkt aan Thomas’ Passie.

Het bestuur bestaat uit:
Arjan van Baest, voorzitter
Joke Burghardt-Hodes, secretaris en penningmeester
Peter Vos, bestuurslid

Stichting Muziekwerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74689843.